M a r z

INFO
Nama
Adrian Damari
IGN
M a r z
Role
Side
FAVORITE HEROES
Wanwan
Claude
)
Yu Zhong