EVOS ESPORTS

Four - Season 4

Info
Nama
Afrindo Valentino
IGN
Four
Role
Mage, Tank, Marksman
Social Media

Hero Favorit
Kagura
Gusion
)
Lunox